Skip to content

FEMYSO blijft toegewijd aan een beter Europa samen met onze lidverenigingen

Het Forum van Europese Moslim Jongeren en Studenten Organisaties (FEMYSO) is diep teleurgesteld in de demoniserende berichtgeving over FEMYSO, die momenteel circuleert in Nederlandse media. Het citeren en aanhalen van onterechte beweringen die in het verleden zijn gedaan, met als enig doel het destabiliseren van de organisatie, doet tekort aan het werk dat wij verrichten om Europa een inclusievere plek te maken; ongeacht religie of overtuiging. 

Deze voortdurende aanval op FEMYSO en haar  lidverenigingen is geïnitieerd vanuit het extreemrechtse spectrum en creëert een onjuist narratief over inspanningen van moslims in de bredere samenleving. Deze geluiden zijn helaas onterecht overgenomen door verschillende nieuwsorganisaties, zonder FEMYSO te benaderen om de ruimte te geven om deze onwaarheden te disputeren. De media hebben immers de verantwoordelijkheid om het publiek van waarheidsgetrouwe informatie te voorzien. Die belangrijke taak staat ver af van het klakkeloos overnemen van vermoedens en geruchten zoals we recent bij verschillende media hebben gezien.  

We zijn enorm ontsteld dat een nieuwe generatie van jongeren met een minderheidsachtergrond die meedoen met het democratisch proces, wordt aangevallen enkel op basis van hun religie of positie in de maatschappij. Het verschillen van mening en hierover kunnen debatteren vormt samen met het kiezen van representatieve volksvertegenwoordigers de basis van onze democratische systemen. De betrokkenheid van steeds meer bevolkingsgroepen zou als voorbeeld moeten dienen voor hoe Europa toegroeit naar de democratie waar we met zijn allen naar streven. Echter wordt dit gegeven misbruikt door xenofobe uitingen die als enig doel hebben om de maatschappij te verdelen. Dit laat eens te meer zien dat het huidige sociaal-politieke klimaat ervoor zorgt dat legitieme, maatschappelijke organisaties zich moeten verdedigen op basis van valse beschuldigingen. Ditzelfde klimaat zorgt voor een onveilig gevoel bij jongeren en is verantwoordelijk voor de krimpende ruimte voor publiek debat in Europa. 

Vandaag, meer dan ooit tevoren, blijven wij toegewijd aan en enorm trots op onze lidverenigingen. Het werk dat zij verrichten is van enorme toegevoegde waarde en heeft waardevolle impact op de samenleving in Europa. Deze organisaties dragen bij aan een sterke en trotse gemeenschap, die ernaar streeft eer te doen aan het motto van FEMYSO: building a diverse, cohesive and vibrant Europe. 

[EINDE] 

 

  1. FEMYSO ( 1996) is een netwerkorganiatie voor 32 Moslim jongeren- en studentenorganisaties vanuit 20 Europese landen, en is de stem van Europese Moslimjongeren, die worden geholpen in hun ontwikkeling, empowerment, en het werken voor een divers, hecht en bruisend Europa.
  2. Voor meer informatie of verzoeken, kunt u een mail sturen naar media@femorg